Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο οίκοιμα 5.000 μέτρων. Παράλληλα διαθέτει πρότυπες ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 6.500 στεγασμένων τ.μ. μέσα σ' ένα οικόπεδο έκτασης 80 στρεμμάτων.

Ολες οι διαδικασίες αποθήκευσης, συσκευασίας και αποστολής των εμπορευμάτων περνάνε απο διαδικασίες ελέγχου ποιότητας τριών σταδίων απο
έμπειρο & εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό της.